Utifrån EUs riktlinjer gällande GDPR, General Data Protection Regulation, ansvarar Paylando för att de personuppgifter som samlas in på vår hemsida, www.paylando.se, endast används för avsedda ändamål. Paylandos information, inklusive personuppgifter, lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen

Paylandos webbplats använder kakor (cookies) för att samla besöksinformation. Syftet med kakor (cookies) är att förbättra användbarheten användarupplevelsen. Tillåtelse/samtycke att lagra Paylandos kakor (cookies) styrs av inställningar i besökarens webbläsare.

Paylando utför tjänster med återbetalningsuppgifter från betalningsleverantör. Personuppgifterna används för att koppla utförd betalning till en tjänst som utförs av Paylando. Betalningsleverantörens betaluppgifter och tillhörande personuppgifter sparas för att kunna utföra återbetalning på Paylando tjänst. Paylando är skyldig att följa svensk bokföringslag för lagring av transaktioner.

Du har rätt att kontakta Paylando om du vill ha ut information om de uppgifter Paylando har om dig. Paylando har formulär för hantering av:

 • Begära rättelse
 • Begära begränsad behandling
 • Invändningar på personuppgiftershantering
 • Begära radering av personuppgifter
 • Klagomål på Paylando personuppgiftshantering
 • Formulär för att återkalla ett tidigare lämnat samtycke.
  • Paylando kommer då att radera eventuella personuppgifter som inte krävs för svensk lagstiftning.

Paylando har formulär för allmänna frågor där personuppgifter kan anges. Syftet med personuppgifterna är för att Paylando ska kunna återkomma med svar. Personuppgifter som Paylando samlar in:

 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-post

(När ärendet är utfört så raderas personuppgifterna efter 3 månader.)

Paylando har formulär för åberopande av återbetalning och felanmälan. Syftet med personuppgifterna är att Paylando ska kunna kontrollera och återbetala. Personuppgifter som Paylando samlar in:

 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • E-post

Paylando kräver ditt samtycke för att vi ska kunna ta del av och hantera dina personuppgifter. Detta görs i samband med att du använder något av formulären på Paylando webbplats och/eller vid godkännande i pop-up ruta med information där vi ber dig bekräfta ditt samtycke. Samtycke bekräftar accepterade villkor i Paylando integritetspolicy och cookiepolicy.

Samtycke till behandling av personuppgifter är godkänt vid anslutning till betalningsleverantör. Paylando har formulär för återkallande av personuppgifter från betalningsleverantör. Återkallelse av samtycke för behandling av personuppgifter måste även göras hos betalningsleverantör.

Paylando tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Paylando skyddar personuppgifter mot obehörig åtkomst och användning. Paylando delar inte dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt när att Paylando är skyldig att göra så enligt svensk lag. Paylando och webblatsen Paylando.se använder HTTPS vilket innebär att all kommunikation mellan besökaren och Paylando.se webbplatsen krypteras.

Ytterligare klagomål på Paylando behandling av dina personuppgifter hänvisas till rätten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Paylando personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud,
Johnny Lindén